HANDHERSTEL
inventarisatie & plan
in slechts 6 uur!

Handherstel: specialistisch advies bij handletsel

Met onze handen houden we vast, we voelen en communiceren. Een goede handfunctie is essentieel. Toch is dit voor mensen met een handletsel niet vanzelfsprekend. De gevolgen van een handletsel kunnen verschillen per persoon en beroepsgroep. Zo kan bijvoorbeeld een (lichte) beschadiging van een zenuw het gevoel en het functioneren van de duim, wijs- en middelvinger ernstig beperken. Het letsel is veelal niet zichtbaar maar de tastzin en de fijne motoriek die nodig zijn voor het oppakken van kleine voorwerpen zijn verstoord. Voor een violist zullen deze beperkingen ernstiger zijn dan voor bijvoorbeeld een buschauffeur.

Bij ernstig letsel kan de handfunctie grotendeels of geheel zijn weggevallen. Daarnaast kan de zichtbaar beschadigde hand reden zijn voor schaamte en verminderd zelfvertrouwen.

Kortom: handletsel, zowel licht als zwaar, heeft een grote impact op het dagelijks functioneren.

hands-on rapport

inventarisatie & plan van aanpak in slechts 6 uur

Hands-on rapportage

Ondervindt uw cliënt stoornissen en beperkingen als gevolg van handletsel? Maak dan gebruik van onze Hands-on rapportage. Wij zijn specialisten op het gebied van handletsel. Onze ergotherapeuten/adviseurs brengen in slechts 6 uur de problematiek en de oplossingsrichtingen voor uw cliënt in kaart. Daarbij leggen wij de focus op het functioneel handelen en de ondersteuning bij herstel van autonomie. Onze bevindingen en adviezen worden overzichtelijk weergegeven in een Hands-on rapport.

hands-on rapport

MET HANDS-ON RAPPORT

  • Versnellen van het dossier- en behandeltraject
  • Vergroten van de klanttevredenheid
  • Brugfunctie cliënt, verzekeraars, belangenbehartigers en behandelende sector
  • Kostenbesparend
  • Het herstellen van autonomie