Casus 1:

Fractuur na fietsongeval

Wie:
77-jarige gehuwde vrouw.
Zij is mantelzorger voor haar echtgenoot.

Letsel:
Fractuur van de rechtermiddelvinger als gevolg van een fietsongeval waarbij clie╠łnt door een auto werd aangereden.

Gevolg:
Verminderde kracht in de rechterhand c.q. middelvinger, gevoelsstoornissen, bewegingsbeperkingen en pijn. Hierdoor worden belemmeringen ondervonden in de uitvoering van ADL-en huishoudelijke activiteiten, het verplaatsen buitenshuis (fietsen, autorijden), vrijetijdsbesteding (tuinieren, bridgen) en verzorging van echtgenoot.

Cliënt probeert diverse handelingen na ongeval linkshandig uit te voeren waardoor een verhoogd risico bestaat op overbelasting van linkerarm/hand.

Behandeltraject:
Gedurende het jaar na het ongeval werden door cliënt achtereenvolgens een traumatoloog, handtherapeut en de gespecialiseerde hand kliniek bezocht. Cliënt is in principe uitbehandeld.

Interventies Handherstel:
In verband met de aanhoudende klachten na de diverse behandelingen is contact gezocht met Handherstel. Middels een handfunctie-evaluatie werd door de ergotherapeut een inventarisatie gemaakt van de ondervonden beperkingen en belemmeringen binnen diverse leefgebieden. In het verlengde hiervan werden in de thuissituatie een aantal hulpmiddelen op het gebied van ADL en huishouden uitgeprobeerd. Daarnaast werden overige noodzakelijke voorzieningen beoordeeld. De bevindingen, oplossingsrichting en plan van aanpak werden overzichtelijk gerapporteerd in het Hands-on rapport.

Probleemoplossing/advies Handherstel:
- Verstrekking en realisatie van hulpmiddelen m.b.t. ADL en huishouden
- Inzet Thuiszorg t.b.v. echtgenoot
- Uitbreiding huishoudelijke hulp t.b.v. zwaar huishoudelijk werk

Tijdsinvestering/kosten:
Onderzoek en rapportage: 6 uur
Kosten hulpmiddelen: < € 300,00 incl. BTW