?

Wanneer hands-on?

Inzicht in probleemstelling en oplossingsmogelijkheden bij handletsel

Heeft u een cliënt met een (ernstig) handletsel die problemen ondervindt in het dagelijks handelen en functioneren? En hebben de uitgezette behandeltrajecten niet het gewenste effect? Of staat uw cliënt op het punt een traject te starten en vraagt u zich af wat de beste en meest effectieve aanpak is? Bij Handherstel kunt u terecht voor specialistisch advies bij handletsel.

  • Bij Handherstel weten wij welke route uw cliënt moet bewandelen binnen het vaak niet eenduidig georganiseerde behandelcircuit.
  • Onze ergotherapeut/adviseur biedt uw cliënt waar mogelijk passende hulpmiddelen en voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van dagelijkse activiteiten.
  • Ook komen wij met praktische oplossingen die soms over het hoofd worden gezien.
  • Handherstel zorgt voor een brugfunctie tussen cliënt, verzekeraar, belangenbehartigers en de behandelende sector.

hands-on rapport

Handherstel biedt u het Hands-on rapport. In een tijdsbestek van slechts 6 uur maakt onze ergotherapeut/adviseur een analyse van het functioneel handelen, vergezeld van mogelijke oplossingsrichtingen en aanbevelingen middels een plan van aanpak.

Het Hands-on rapport biedt oplossingen voor op te starten en lopende (behandel)trajecten.

Voordelen van de hands-on rapportage

Het Hands-on rapport biedt oplossingen voor te starten en lopende (behandel)trajecten.

  • Door de juiste aanpak kan het (behandel)traject worden versneld en de autonomie van uw cliënt worden hersteld.
  • U vergroot uw klanttevredenheid.
  • Onze effectieve aanpak, plus het aanbieden van praktische oplossingen, zorgt voor besparing op de kosten.

Voorbeelden van handletselcasussen, klik hier