HANDHERSTEL
Trivium Advies
hands-on rapport

Inzicht in problematiek en oplossingsrichtingen bij handletsel

Handen zijn misschien wel onze belangrijkste ledematen. We gebruiken ze om te voelen, te pakken en te communiceren. Kunnen we onze handen niet gebruiken, dan zijn we letterlijk ‘onthand’. In de hands-on rapportage wordt in slechts 6 uur door onze ergotherapeut/adviseur inzichtelijk gemaakt wat de stoornissen en beperkingen zijn als gevolg van het handletsel. Naast het in kaart brengen van de situatie binnen de levensgebieden worden mogelijke oplossingsrichtingen en adviezen beschreven om het functioneel handelen weer gemakkelijk te maken.

werkwijze

indicatie & plan van aanpak in slechts 6 uur

Hands-on rapportage

Uitgebreide intake/observatie door onze ergotherapeut/adviseur. Daarbij worden de stoornissen en beperkingen in relatie tot betekenisvolle handelingen en activiteiten van de cliënt in kaart gebracht. Foto’s illustreren hierbij de ondervonden problematiek.

Bekeken wordt of hulpmiddelen de dagelijkse activiteiten kunnen ondersteunen. Eventueel kunnen een aantal hulpmiddelen ter plekke uitgeprobeerd worden. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie kan een vervolg traject geadviseerd worden.

De ergotherapeut/adviseur beoordeelt tevens of er behoefte is aan verdere ondersteuning. Zoals huishoudelijke hulp via de Wmo of extra fysiotherapie/ergotherapie als functieverbetering nog mogelijk is. Na overleg met partijen ondersteunt de ergotherapeut/adviseur de cliënt bij aanvragen of doorverwijzingen.

Op basis van alle bevindingen en mogelijke oplossingen wordt het Hands-on adviesrapport opgesteld.
Deze rapportage omvat:
a. de stoornissen/beperkingen als gevolg van het handletsel in relatie tot het dagelijks handelen van de cliënt, onderbouwd met foto’s.
b. de mogelijke hulpmiddelen en voorzieningen op de diverse terreinen van het dagelijks handelen en het te verwachten resultaat.
c. de kosten voor de betreffende hulpmiddelen en voorzieningen.

Voordelen van de hands-on rapportage

  • Versnellen van het dossier- en behandeltraject
  • Vergroten van de klanttevredenheid
  • Brugfunctie cliënt, verzekeraars, belangenbehartigers en behandelende sector
  • Kostenbesparend
  • Het herstel van autonomie