Trivium Advies

Herstelgerichte dienstverlening

Het is de missie van Trivium advies om slachtoffers van letselschade te helpen hun kwaliteit van leven te herwinnen. De kerncompetentie van Trivium advies betreft het inzetten van ergotherapeutische kennis om herstel van autonomie te herwinnen op de diverse terreinen van het dagelijks handelen. Juist op het gebied van handletsels zien wij dat het reguliere behandelcircuit versnipperd is. Door onze pragmatische aanpak valt ten aanzien van de behandeling van handletseldossiers eenvoudig winst te behalen. Op basis van een handfunctieanalyse worden gelijktijdig zowel de bestaande beperkingen in het dagelijks handelen als ook de eventuele oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

Het doel van ons product Handherstel is om dit onderschatte probleem te adresseren en om betrokkenen met een hands-on rapport het stuur weer in HANDEN te geven.

Wilt u meer weten over de competenties en mogelijkheden van Trivium advies? Klik dan hier