Casus 2:

Bedrijfsongeval

Wie:
23-jarige man, woonachtig bij ouders.

Letsel:
Bedrijfsongeval (stage) waarbij een zware metalen plaat op beide handen terecht is gekomen.
Cliënt is rechts dominant.

Gevolg:
Uitgebreide handfunctiestoornissen beiderzijds waar onder fracturen van diverse vingers, krachtvermindering, gevoelsstoornissen, bewegingsbeperkingen, pijn, verminderde coördinatie.

Sinds het ongeval (9 maanden geleden) zit cliënt thuis.
Na ongeval heeft cliënt zijn opleiding metaaltechniek beëindigd. Hij staat ingeschreven voor een opleiding tot goudsmid.

Behandeltraject:
Na ongeval werd cliënt geopereerd waarna revalidatie in het handenteam heeft plaatsgevonden.
De behandeling werd na ruim een half jaar afgesloten. Cliënt staat op een wachtlijst voor een operatie voor onder meer verwijdering van het osteosynthesemateriaal. De wachttijd hiervoor bedraagt ca. 3 maanden.

Interventies Handherstel:
In verband met de bestaande stoornissen/beperkingen en de te starten opleiding tot goudsmid werd contact gezocht met Handherstel.
Tijdens een uitgebreid bezoek aan cliënt werd door de ergotherapeut een handfunctie-evaluatie verricht waarbij de beperkingen en belemmeringen op de diverse terreinen van het dagelijks leven werden geïnventariseerd. In samenspraak met cliënt heeft overleg met de afdeling plastische chirurgie plaatsgevonden over de mogelijkheden tot het vervroegen van de operatie. Dit in verband met de te starten opleiding. In de thuissituatie werden diverse kleine hulpmiddelen op het gebied van ADL en huishouden uitgeprobeerd.
In samenspraak met partijen werd een aanvullende opdracht gegeven voor een bezoek aan de toekomstige opleiding en de leverancier van het gereedschap.
Tijdens een proefochtend op de opleiding werden door cliënt opdrachten uitgevoerd en werden de noodzakelijke aanpassingen qua gereedschap beoordeeld.
De bevindingen, oplossingsrichting/adviezen en plan van aanpak werden in een Hands-on rapportage verwerkt. Cliënt is gestart met zijn opleiding.

Probleemoplossing/advies Handherstel:
- Vervroegen datum operatie/overleg behandelende sector
- Verstrekking en realisatie aanpassingen/hulpmiddelen op het gebied van ADL en huishouden
- Verstrekking en realisatie aanpassingen/hulpmiddelen ten behoeve op opleiding
- Monitoren 1e jaar opleiding voor wat betreft belasting/belastbaarheid
- Vervolg-evaluatie en advies op overige terreinen zoals vrijetijdsbesteding/hobby

Tijdsinvestering/kosten (in combinatie met uitbreiding vraagstelling):
Onderzoek en rapportage: 6 uur fase 1, ca. 19 uur fase 2
Kosten hulpmiddelen: ca. € 2300,00 incl. BTW.